Kontakt 

 

 

 

Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce
e-mail:
sekretariat@rsmarmatury.pl

fax. 41 361-43-79

 

Tel. 41 361-45-11

Centrala

Tel. 41 361-01-38

Prezes Zarządu

Tel. 41 361-43-79

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s tech.-eksploatacyjnych

 

Członków Spółdzielni przyjmują:
przedstawiciele Rady Nadzorczej w każdy wtorek w godz. 1600 - 1700 pok. 9
Tel. 41 361-45-11 wew. 106
Prezes Zarządu w każdy wtorek w godz. 900 - 1000 i 1400 - 1700

Członek Zarządu-Główny Księgowy pok. 13
Tel. 41 361-45-11 
e-mail:
ksiegowosc@rsmarmatury.pl


Inspektor Ochrony Danych  pok. 23

Tel. 41 361-45-11  wew. 115
e-mail: iod
@rsmarmatury.pl


Kasa pok. 2
Tel. 41 361-45-11 wew. 102

Poniedziałek, środa, piątek

        700 - 1100

Wtorek, czwartek

      1300 - 1630 

Dział Organizacji, Spraw Pracowniczych pok. 14
Tel. 41 361-45-11 wew. 108
e-mail:
dzial.organizacji@rsmarmatury.pl

 

Kancelaria pok. 3
Tel. 41 361-45-11 wew. 126
e-mail: kancelaria@rsmarmatury.pl

Poniedziałek, środa, piątek

  700 - 1500

Wtorek, czwartek

  700 - 1700


 


Dział Członkowsko - Lokalowy pok. 11
Tel. 41 361-45-11 wew. 105
e-mail:
lokale@rsmarmatury.pl

Poniedziałek, środa, piątek

  700 - 1500

Wtorek, czwartek

  900 - 1700 

Dział Czynszów pok. 8
Tel. 41 361-40-84
e-mail:
czynsze@rsmarmatury.pl

Środa

  700 - 1500

Wtorek, czwartek

  900 - 1700
 


Sekcja Terenowo-Prawna pok. 19
Tel. 41 361-45-11 wew. 117

Sekcja Techniczna pok. 20
Tel. 41 361-45-11 wew. 114

Dział Finansowo-Księgowy pok.10
Tel. 41 361-45-11 wew. 104

Radca prawny pok. 22
Tel. 41 361-45-11 wew. 113

Pogotowie techniczne (ISKW)
Tel. 41 345-18-33
Tel. 41 346-19-30

Administracje


Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67

Tel. kom. 513-756-683
e-mail:
adm.checinskie@rsmarmatury.pl

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693
e-mail:
adm.jagiellonskie@rsmarmatury.pl

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42
e-mail:
adm.podkarczowka@rsmarmatury.pl

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45
e-mail:
adm.herby@rsmarmatury.pl

 

Osiedlowe Kluby Kultury

Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37
e-mail:
klub.witez@rsmarmatury.pl

Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85
e-mail:
klub.amonit@rsmarmatury.pl

Mrówka
ul. Karczówkowska 10
Tel. 41 361-51-02
e-mail:
klub.mrowka@rsmarmatury.pl